ზოგადი ინფორმაცია: 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა, ENPARD III-ის პროექტის ფარგლებში, დაფინანსებული ევროკავშირის მიერ, მოიცავს ეკონომიკური აქტორებისთვის ფინანსური დახმარების გაწევის შესაძლებლობას, შესაბამისი გრანტების უზრუნველყოფის გზით. საგრანტო განაცხადების შეგროვების მიზნით, FAO-ს წარმომადგენლობამ საქართველოში შეარჩია პლატფორმა SurveyMonkey, რომელსაც ამჟამად იყენებთ.

პლატფორმის მეშვეობით საგრანტო განაცხადის წარსადგენად, თქვენ თანხმდებით შემდეგზე:

1. FAO-ს განაცხადებისთვის, ვალდებული იყოთ დაიცვათ FAO-ს მიერ  განსაზღვრული კონფიდენტიალურობის პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები (http://www.fao.org/contact-us/privacy-policy/en/).

2. FAO დაამუშავებს სარეგისტრაციო მონაცემებს, პერსონალურ მონაცემებს, საკონტაქტო მონაცემებსა და მონაცემთა ბაზის მონაცემებს მისი წესების, პოლიტიკისა და პრაქტიკის შესაბამისად, კანონის ერთიანი ეროვნული სისტემის გამორიცხვით. SurveyMonkey Europe კომპანიამ ასევე შეიძლება უზრუნველყოს ასეთი მონაცემების დაცვა, წესებისა და პრაქტიკის შესაბამისად, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას მათ ოპერაციებზე.

ENPARD III-ის პროგრამისშესახებ მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ გვერდს www.enpard.ge

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის  საქართველოს წარმომადგენლობის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ გვერდს:  http://www.fao.org/georgia/en/

General Information:

FAO support to Georgian agricultural sector, under the ENPARD III program funded by the European Union, includes the possibility to provide financial support to economic actors through the provision of matching grants. In order to collect grant applications, FAO Georgia has selected the platform you are currently using, powered by SurveyMonkey.

By using the platform to submit your grant application, you consent to the following:

  1. To be bound by the basic principles set out in FAO’s Privacy Policy for Use of FAO Applications (http://www.fao.org/contact-us/privacy-policy/en/).
  2. FAO shall process Registration Data, Personal Data, Contact Data and Database Data in accordance with its rules, policies and practice, to the exclusion of any single national system of law. SurveyMonkey Europe Unlimited Company may also treat such Data in accordance with any additional rules, policies and practice, which may apply to their operations.

For more information about the ENPARD III program, please refer to www.enpard.ge

For more information about FAO Georgia, please refer to http://www.fao.org/georgia/en/

Programs

Sign Up