ზოგადი ინფორმაცია: 

"გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის მხარდაჭერა საქართველოს სურსათის უვნებლობისა და სანიტარიული/ფიტოსანიტარიული სექტორს" წარმოადგენს პროგრამას, რომელი ხორციელდება ENPARD-ს მეოთხე ფაზის ფარგლებში და დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. ის მოიცავს ეკონომიკური აქტორებისთვის ფინანსური დახმარების გაწევას, შესაბამისი გრანტების უზრუნველყოფის გზით. საგრანტო განაცხადების შეგროვების მიზნით, FAO-ს წარმომადგენლობამ საქართველოში შეარჩია ის პლატფორმა, რომელსაც თქვენ ახლა იყენებთ, მოწოდებული Momentive-ის მიერ.

პლატფორმის მეშვეობით საგრანტო განაცხადის წარდგენისას, თქვენ თანხმდებით, რომ: 

1. დაიცვათ FAO-ს მიერ განსაზღვრულ კონფიდენტიალურობის პოლიტიკის ძირითად პრინციპებს (http://www.fao.org/contact-us/privacy-policy/en/)

2. FAO დაამუშავებს სარეგისტრაციო მონაცემებს, პერსონალურ მონაცემებს, საკონტაქტო მონაცემებსა და მონაცემთა ბაზას მისი წესების, პოლიტიკისა და პრაქტიკის შესაბამისად, კანონის ერთიანი ეროვნული სისტემის გამორიცხვით. Momentive Europe Unlimited კომპანიამ, ასევე, შესაძლოა უზრუნველყოს ასეთი მონაცემების დაცვა, წესებისა და პრაქტიკის შესაბამისად, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იყოს მათ ოპერაციებზე.

ENPARD IV-ის პროგრამის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებ-გვერდს www.enpard.ge

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის საქართველოს წარმომადგენლობის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ გვერდს: http://www.fao.org/georgia/en/


General Information: 

FAO support to the food safety and SPS sector in Georgia, under the ENPARD IV program funded by the European Union, includes the possibility to provide financial support to economic actors through the provision of matching grants. In order to collect grant applications, FAO Georgia has selected the platform you are currently using, powered by Momentive. By using the platform to submit your grant application, you consent to the following: 

1. To be bound by the basic principles set out in FAO’s Privacy Policy for Use of FAO Applications (http://www.fao.org/contact-us/privacy-policy/en/)

2. FAO shall process Registration Data, Personal Data, Contact Data and Database Data in accordance with its rules, policies and practice, to the exclusion of any single national system of law. Momentive Europe Unlimited Company may also treat such Data in accordance with any additional rules, policies and practice, which may apply to their operations. 

For more information about the ENPARD IV program, please refer to www.enpard.ge

For more information about FAO Georgia, please refer to http://www.fao.org/georgia/en/

Programs

Sign Up